Európai mozgalom a nemzeti régiók védelmében
citizens initiative for national regions
EU jogszabályt a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért!
A polgári kezdeményezés sikeres.
Az ellenőrzés lezárult.

Izsák Balázs és Dabis Attila részére

Tárgy: A javasolt polgári kezdeményezés bejegyzésére vonatkozó kérésük
A javasolt polgári kezdeményezés címe: "Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért"
Bejegyzés kérelmezésének dátuma: 2013.VI.18. Európai Bizottság
Fõtitkárság
Brüsszel, 2013.VII.25.
C(2013) 4975 végleges

Tisztelt szervezők!

Hivatkozom a 2013. június 18.-án benyújtott, a "Kohéziós politika a régiók egyenlőségéjért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért" című, javasolt polgári kezdeményezés bejegyzésére vonatkozó kérésükre.

Ahogy azt az Európai Parlament és Tanács 2011. február 16.-án kiadott, a polgári kezdeményezésről szóló rendeletének 4 (2). cikke is kimondja, a Bizottság a szükséges információk átvétele után, két hónapon belül bejegyzi a javasolt polgári kezdeményezést, ha a következő feltételek teljesülnek:

 1. megalakult a polgári bizottság és a 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően kijelölték a kapcsolattartó személyeket;
 2. a javasolt polgári kezdeményezés nem esik nyilvánvalóan a Bizottság azon hatáskörén kívül, hogy a Szerződések végrehajtásához uniós jogi aktusra irányuló javaslatot nyújtson be;
 3. a javasolt polgári kezdeményezés nem nyilvánvalóan visszaélésszerű, komolytalan vagy zaklató jellegű; és
 4. a javasolt polgári kezdeményezés nem nyilvánvalóan ellentétes az Uniónak az EUSZ 2. cikkében foglalt értékeivel.

A Bizottság megvizsgálta a javasolt polgári kezdeményezést, azt megállapítandó, hogy megfelel-e a fent említett rendeletbe foglalt feltételeknek.

Sajnálattal közöljük önökkel, hogy a vizsgálat alapján a Bizottság elutasítja a javasolt kezdeményezés bejegyzését, azért, mert nyilvánvalóan kívül esik a Bizottság azon hatáskörén, hogy a szerződések végrehajtásához uniós jogi aktusra irányuló javaslatot nyújtson be.

A Szerzõdések önök által jogalapként megjelölt elõírásainak, illetve minden más lehetséges jogalapoknak a megvizsgálása vezetett erre a konklúzióra.

A javasolt kezdeményezés fő célja, hogy biztosítsa a régiók egyenlőségét és a regionális kultúrák fenntarthatóságát, különös figyelmet fordítva azokra a régiókra, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális vallási vagy nyelvi jellegzetességek különböztetnek meg a környező régióktól. A javaslat az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2 és 3 valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 153, 167, 170, 174, 176, 177 és 178. cikkeit nevezi meg a kezdeményezés lehetséges jogi alapjaiként.

Ennek a célnak az elérése érdekében, ahogy az a bejegyzési kérelemben és a háttérdokumentumban le van írva, önök azt javasolják, hogy a kért jogszabály, három pontos előírást tartalmazzon, nevezetesen:

 1. annak biztosítását, hogy a tagállamok teljes mértékben teljesítsék a nemzeti kisebbségekre vonatkozó nemzetközi kötelezettség-vállalásaikat,
 2. a nemzeti régiók fogalmának meghatározását, mint olyan régiók, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális vallási vagy nyelvi jellegzetességek különböztetnek meg a környező régióktól,
 3. a nemzeti régiók névszerinti azonosítását, figyelembe véve a "nemzeti régió" fogalom meghatározásának fent felsorolt kritériumait, illetve az érintett közösségek akaratát.

Ami az első pontot illeti, sem az Európai Unióról szóló szerződés, sem az Európai Unió működéséről szóló szerződés nem kínál jogi alapot egy olyan jogszabály elfogadására, amely biztosítaná, hogy a tagállamok a nemzeti kisebbségekre vonatkozó vállalt kötelezettségeiket betartsák.

Az önök kérése szerint a második és harmadik pontokra azért van szükség, hogy az érintett régiók kiemelt figyelmet kapjanak az EU kohéziós politikájának keretében. Azonban minden, a kohéziós politika keretében elfogadott intézkedés, amelynek jogalapja az EUMSZ 177. és 178. cikke, arra korlátozódik, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohéziót erősítse, ahogyan azt a 174. cikk említi. A nemzeti kisebbségek helyzetének javítása nem érthető úgy, mintha az segítene csökkenteni a "régiók közti fejlődési egyenlőtlenségeket", és egyes régiók elmaradottságát, ahogy azt az EUMSZ 174 (2). cikke meghatározza. Ebben a tekintetben kimerítő az EUMSZ 174 (3). cikke által meghatározott "hátrányok" felsorolása, melyek alapján egy régiót kötelező módon "kiemelt figyelemmel" kell kezelni. Ennél fogva, az EUMSZ 174, 176, 177, és 178-as cikkei nem szolgálhatnak a javasolt jogszabály jogi alapjául.

Függetlenül a működési területüktől (tehát ebbe a kohéziós politika területe is beleértendő), az Unió intézményei kötelesek tiszteletben tartani a "kulturális és nyelvi sokszínűséget" (EUSZ 3 (3). cikk) és tartózkodni a kisebbségek hátrányos megkülönböztetésétől. (Charta 21 (2). cikke). Viszont ezen előírások az intézmények semmilyen cselekvésének nem szolgáltatnak jogi alapot.

Ugyanakkor az EUSZ 2. cikke nem lehet egy törvénykezdeményezés jogi alapja. A 153, 167, és 170. cikkek sem lehetnek a javasolt jogszabály jogi alapjai, mivel ez nem járulna hozzá az azokban rögzített politikák célkitűzéseinek a megvalósulásához.

Következtetésképpen, a Bizottság úgy véli, hogy a szerződésekben semmilyen jogi alapja nincsen egy, az önök által elképzelt tartalommal rendelkező jogi aktusnak.

Ezen okokból az önök által javasolt polgári kezdeményezés nyilvánvalóan kívül esik a Bizottság azon hatáskörén, hogy a szerződések végrehajtásához uniós jogi aktusra irányuló javaslatot nyújtson be.

Amennyiben ezen döntés ellen fellebbezni szeretnének, felhívjuk figyelmüket a következő jogorvoslati lehetőségekre:

- a Bíróság elé vihetik az ügyet, figyelembe véve az EUMSZ 263. cikkében megjelölt feltételeket, vagy

- amennyiben a javaslatuk téves kezelése miatt szeretnének panaszt tenni, írjanak az európai Ombudsmannak, figyelembe véve az EUMSZ 228. cikkében megjelölt feltételeket.

Tájékoztatom, hogy ezen levelet közzétesszük a Bizottságnak a polgári kezdeményezésekre vonatkozó információkat tartalmazó honlapján, annak érdekében, hogy a fenti döntésről mindenkit átlátható módon tájékoztassunk.

Tisztelettel:
Catherine Day

• nationalregions.eu • nemzetiregiok.eu • regiuninationale.ro • nationaleregionen.eu • regionsnacionals.eu • regionesnacionales.eu • regionynarodowe.eu • regionsnationales.eu • aberrieskualdea.eu • nationaleregios.eu •
• European Citizens' Initiative • Europako Hiritarren Ekimena • Европейска гражданска инициатива • Evropská občanská iniciativa • De europæiske borgerinitiativ • Euroopa kodanikualgatus • Eurooppalainen kansalaisaloite • L'initiative citoyenne européenne • Iniciativa dos cidadáns europeos • Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών • Europees Burgerinitiatief • Europska Građanske inicijative • Tionscnamh Eorpach na Saorámach • Evrópskra ríkisborgara Initiative • Iniciativa Ciutadana Europea • Europejska Inicjatywa Obywatelska • Eiropas pilsoņu iniciatīva • Eiropas pilsoņu iniciatīva • Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej • Európai polgári kezdeményezés • Europäische Bürgerinitiative • Iniziativa dei cittadini europei • Европейская гражданская инициатива • *Iniciativa dos Cidadãos Europeus • Iniciativa Ciudadana Europea • Iniţiativa cetăţenească europeană • Europeiska medborgarinitiativet • Európska občianska iniciatíva • Evropska državljanska pobuda • Avrupa Vatandaş Girişimi • Menter Dinasyddion Ewropeaidd •

Partnerek

 • Székely Nemzeti Tanács
  logo sznt
 • Euzko Alderdi Jeltzalea
  eaj pnv
 • Assemblea Nacional Catalana
  assemblea
 • Junts
  junts
 • Katalán Köztársaság Tanácsa
  Consel per la Republica Catalana
 • Plataforma per la Llengua
  Vlaamse
 • Conradh na Gaeilge
  Conradh na Gaeilge
 • Vlaamse Volksbeweging
  Vlaamse

 • Compromiso por Galicia
  Compromiso por Galicia
 • Európai Szabad Szövetség
  European Free Aliance
 • Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója
  FUEN
 • Európai Nyelvi Egyenjogúsági Központ
  European Language Equality Network
 • Európai Polgárok
  Nemzetközi Bizottsága
  International Commission of European Citizens
 • Magyar Polgári Párt
  Hunagrian Civic Party
 • Erdélyi Magyar
  Nemzeti Tanács
  Hungarian National Council of Transylvania

 • Transylvanian Hungarian
  Peoples Party
  Transylvanian Hungarian Peoples Party
 • Romániai Magyar
  Demokrata Szövetség
  Democratic Alliance of Hungarians in Romania
 • Magyar Közösség Pártja
  Party of Hungarian Community
 • Magyar
  Kereszténydemokrata
  Szövetség
  Hungarian Christian Democratic Alliance
 • Initiative der kulturellen
  Autonomie Schlesiens e.V. (IkAS)
  Initiative der kulturellen Autonomie Schlesiens e.V. (IkAS
 • Budapest önkormányzata
 • Gyergyószentmiklós
  önkormányzata
 • Csíkszereda önkormányzata
 • Sepsiszentgyörgy önkormányzata
 • Vác önkormányzata
 • Társaság a Kárpátmedencei Magyarságért
 • Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége
  logo bszosz
 • Székelyföldért Társaság
 • Kézdivásárhely önkormányzata
 • Farkaslaka önkormányzata
 • Kerepes önkormányzata
 • Törökbálint önkormányzata
 • Rákóczi Szövetség
 • Csíkpálfalva önkormányzata
 • Eger önkormányzata


 • Budapest, XV. kerület önkormányzata
 • Hódmezővásárhely önkormányzata
 • Székelyderzs önkormányzata
 • Egy Jobb Komáromért Polgári Kezdeményezés
 • Sepsireform egyesület
 • Kápolnásfalu önkormányzata
 • Szentegyháza önkormányzata
 • Érd önkormányzata
 • Erdélyi Körök Országos Szövetsége
 • Szentendre önkormányzata
 • Erdélyi Magyarságért Egyesületet
 • Magyar Polgári Kör Polgári Társulás
 • Civilek Háromszékért Szövetség
 • Eudoxia 20 Alapítvány
 • Mány önkormányzata
 • Székesfehérvár önkormányzata
 • Makfalva önkormányzata
 • Erdélyi Családszervezetek Szövetsége
 • Erdélyi Nagycsaládokért Egyesület
 • Magyar Vár Alapítvány
 • Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
 • FONTOS VAGY!© mozgalom
 • Zebegény önkormányzata
 • Vargyas önkormányzata
 • Devecser önkormányzata
 • Uzon önkormányzata
 • Békés önkormányzata
 • Szudétanémetek Országos Szövetsége
 • Újkígyós önkormányzata
 • Kaposvár önkormányzata
 • Dévaványa önkormányzata
 • Püspökladány önkormányzata
 • Hunnia Baráti Kör
 • Nagykanizsa önkormányzata
 • Dunaújváros önkormányzata
 • Enying önkormányzata
 • Kisláng község önkormányzata
 • Pusztaszabolcs önkormányzata
 • Dunaszerdahely Önkormányzata
 • Újpest önkormányzata
 • Dunakeszi önkormányzata
 • Tata önkormányzata
 • Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
 • Magyarország Barátai Alapítvány
  logo mba
 • Csongrád Megye Önkormányzata
  Csongrád Önkormányzata
 • Széchenyi Társaság Budapest
  Szécsenyi Társaság Budapest
 • Terézváros Önkormányzata
  Terézváros Önkormányzata
Design & Development: Digital Studio