Moviment europeu per a protegir les regions nacionals
citizens initiative for national regions
Política de cohesió per la igualtat de les regions i la sostenibilitat de les cultures regionals
The citizens' initiative is a success.
The verification is complete.

El primer model de democràcia, la de l'antiga Grècia, era una democràcia directa. A la pràctica, això significava que la gent ‒ els ciutadans lliures d'Atenes ‒ prenien gairebé totes les decisions junts. No obstant això, després de l'edat d'or d'Atenes, i sota el govern de Pèricles (segle v aC), aquest sistema va ser dissolt.

Les raons d'aquesta dissolució juguen un paper molt important en la comprensió de les oportunitats i els instruments oferts avui per la democràcia directa. L' Àgora d'Atenes allotjava un espai per 5000 a 6000 persones, un nombre massa alt per a discussions reals que tracten temes amb un enfocament equilibrat, basats en interessos comuns.

Això va conduir a la ràpida polarització de l'Assemblea popular (Ecclesia), a l'escalada de conflictes entre els rics i els pobres, i a la demagògia de la "lluita de classes". Un altre factor que no va servir als propòsits de democràcia directa (amb una Assemblea popular) és que els ciutadans d'Atenes van haver d'assistir a tres o quatre assemblees en un mes i van estar involucrats de tal manera en política i afers públics que, tal com va escriure Giovanni Sartori en el seu famós llibre sobre la democràcia, la seva passió per la política els va portar al declivi de l'economia.

En l'era moderna, el marc de la restauració de la democràcia era l'estat territorial en lloc de la ciutat-estat. En aquest context, la democràcia directa (és a dir, la discussió a l 'Àgora) no va poder ser establerta i va ser substituïda per la democràcia representativa. La base d'aquest canvi va ser que els parlaments es convertien en els instruments de representació popular amb la introducció d'eleccions democràtiques.

Durant els segles XX i XXI, l'exercici de la democràcia directa ha disminuït significativament en els Estats moderns, ja que l'enfocament modern de la democràcia se centra en la representació.

Tres formes institucionals de democràcia directa ‒ de la influència directa dels ciutadans en la presa de decisions polítiques ‒ han sorgit en els sistemes moderns de representació. Bàsicament són a) el referèndum (Nacional o local), b) les iniciatives populars i c) convocatòries extraordinàries. Aquestes institucions i procediments pretenen compensar les deficiències de la democràcia representativa.

El procediment més utilitzat és el referèndum que permet als votants votar directament sobre determinats assumptes polítics o legislatius. Perquè el resultat del referèndum sigui legítim, és molt important que les preguntes siguin tan senzilles com clares (perquè els votants els puguin interpretar de manera clara). Per tant, la formulació d'una pregunta subjecta a un referèndum requereix una regulació acurada. En conseqüència, hi ha qüestions que no poden ser objecte d'un referèndum sota determinades constitucions i lleis. Constitucions i lleis que també han de regular com s'han de realitzar i gestionar els referèndums. Pel que fa als efectes jurídics dels seus resultats, els referèndums poden ser vinculants o consultius.

No hi ha una terminologia estandarditzada. En lloc d'un referèndum, el vot popular i el plebiscit són termes d'ús freqüent. El plebiscit s'utilitza sobretot quan es qüestiona el canvi de sobirania (per exemple, sobre un territori) o la forma de govern/estat. El vot popular és més aviat usat com a terme paraigua.

En el cas d'una iniciativa popular, la democràcia directa serveix per permetre que els ciutadans estableixin (per descomptat, després de recollir el nombre necessari de signatures) una qüestió per incloure en l'ordre del dia dels organismes legislatius. Això també requereix una acurada regulació en la forma i l'autenticació dels fulls de recollida de signatures, el registre i la durada dels terminis, el nombre de firmes vàlides requerides per l’òrgan legislatiu pertinent per discutir el tema de la iniciativa popular. Els països segueixen diferents pràctiques sobre aquest tema.

En la ciència política, els referèndums es consideren una forma inferior de presa de decisions polítiques en comparació amb el Parlament, de manera que la democràcia directa es limita a completar o corregir la democràcia representant. Alguns diuen que els instruments de democràcia directa provoquen inestabilitat en el funcionament de la democràcia. Des del punt de vista de les "regions nacionals" a Europa, el suposat efecte desestabilitzador i canviant de la democràcia directa és una oportunitat estratègica important, ja que pot servir pels canvis en el dret públic (autonomia, autogovern).

En aquest cas, la inestabilitat s'ha d'interpretar més aviat com una "transició”, la transformació del marc del dret públic, en què els procediments de democràcia directa estan a l'avantguarda de la democràcia. En aquest sentit, cal citar la conclusió del Tribunal constitucional d'Hongria: "l'exercici directe del poder és una forma especial d'exercici de la sobirania popular que, en els casos excepcionals en els quals s'introdueixin, han de prevaldre sobre l'exercici de poders de representació."

Com que la burocràcia existent en el governament multinivell de la UE és percebuda pels ciutadans europeus com una manca de democràcia i una característica il•legítima del govern, la Unió Europea tracta de posar remei a aquesta situació a través de l'instrument correctiu de la democràcia directa.

La Iniciativa Ciutadana Europea es va introduir per primera vegada en tractat de Lisboa, que afirma que "no menys d'un milió de ciutadans que són nacionals d'un nombre significatiu d’Estats membres, poden prendre la iniciativa per convidar la Comissió, dins de les seves competències, a presentar una proposta adequada sobre qüestions que aquests ciutadans considerin requerir un acte jurídic comunitari per a la implementació dels tractats”. Sobre aquesta base, una Directiva de la UE va adoptar l'acord que la iniciativa ha de ser llançada per un Comitè ciutadà compost per un mínim de 7 persones que són residents en almenys 7 Estats membres. Els membres del Parlament europeu no es poden incloure en el nombre de components de la Comissió. El nombre mínim de signataris per Estat membre es calcula partint del nombre de diputats al país (nombre de membres electes del Parlament europeu multiplicat per 750).

Abans de recollir les declaracions de suport, els organitzadors hauran de sol•licitar l'alta de la iniciativa en una de les llengües oficials de la Unió Europea a través del sistema de registre en línia creat per la Comissió Europea. La Comissió ha de respondre a aquesta sol•licitud en el termini de dos mesos i pot negar-se a registrar la sol•licitud si: (a) la composició de la Comissió ciutadana no compleix les normes o no ha designat un representant, b) la presentació de la proposta sol•licitada constitueix un acte jurídic manifestament aliè al marc competencial de la Comissió i (c) la iniciativa és manifestament abusiva, frívola o vexant; d) la iniciativa és manifestament contrària als valors de la Unió.

Després de la inscripció oficial de la iniciativa proposada, l'organització podrà sol•licitar que també estigui inscrit en altres llengües oficials de la Unió.

Les declaracions de suport es poden recollir en paper o electrònicament. Els Estats membres poden introduir diferents models per a la declaració de suport. Les autoritats competents de cada Estat membre són responsables de la verificació i certificació de les declaracions recollides en suport i han d'emetre un certificat del nombre de les declaracions de suport vàlides en 3 mesos.

Després de recollir les declaracions de suport, l'organització presentarà la seva iniciativa a la Comissió Europea per a la revisió de Substantius i la seva posterior decisió. La Comissió ha de decidir dins de 3 mesos si pretén realitzar qualsevol acció. Bàsicament, la Comissió pot decidir, mitjançant la imposició de raons adequades, en les tres opcions següents: (a) presentar una proposta per a un nou acte jurídic del Consell de la Unió Europea i el Parlament; b) sol•licitar l'avaluació d'impacte, o (c) no fer cap acció.

Com es pot apreciar, les iniciatives dels ciutadans de la UE estan sotmeses a una forma bastant estricta i a unes limitacions processals. No obstant això, aquestes iniciatives poden ser beneficioses per a les "regions nacionals" que tenen reconeguts els seus poders especials, si aquesta iniciativa es troba ser una qüestió europea comuna.

• nationalregions.eu • nemzetiregiok.eu • regiuninationale.ro • nationaleregionen.eu • regionsnacionals.eu • regionesnacionales.eu • regionynarodowe.eu • regionsnationales.eu • aberrieskualdea.eu • nationaleregios.eu •
• European Citizens' Initiative • Europako Hiritarren Ekimena • Европейска гражданска инициатива • Evropská občanská iniciativa • De europæiske borgerinitiativ • Euroopa kodanikualgatus • Eurooppalainen kansalaisaloite • L'initiative citoyenne européenne • Iniciativa dos cidadáns europeos • Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών • Europees Burgerinitiatief • Europska Građanske inicijative • Tionscnamh Eorpach na Saorámach • Evrópskra ríkisborgara Initiative • Iniciativa Ciutadana Europea • Europejska Inicjatywa Obywatelska • Eiropas pilsoņu iniciatīva • Eiropas pilsoņu iniciatīva • Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej • Európai polgári kezdeményezés • Europäische Bürgerinitiative • Iniziativa dei cittadini europei • Европейская гражданская инициатива • *Iniciativa dos Cidadãos Europeus • Iniciativa Ciudadana Europea • Iniţiativa cetăţenească europeană • Europeiska medborgarinitiativet • Európska občianska iniciatíva • Evropska državljanska pobuda • Avrupa Vatandaş Girişimi • Menter Dinasyddion Ewropeaidd •

Socis

 • Szekler National Council
  logo sznt
 • Euzko Alderdi Jeltzalea
  eaj pnv
 • Assemblea Nacional Catalana
  assemblea
 • Junts
  junts
 • Consell per la República Catalana
  Consel per la Republica Catalana
 • Plataforma per la Llengua
  Vlaamse
 • Conradh na Gaeilge
  Conradh na Gaeilge
 • Vlaamse Volksbeweging
  Vlaamse

 • Compromiso por Galicia
  Compromiso por Galicia
 • European Free Alliance
  European Free Aliance
 • Federal Union of European Nationalities
  FUEN
 • European Language
  Equality Network
  European Language Equality Network
 • International Commission
  of European Citizens
  International Commission of European Citizens
 • Hungarian Civic Party
  Hunagrian Civic Party
 • Hungarian National
  Council of Transylvania
  Hungarian National Council of Transylvania

 • Hungarian People's Party of Transylvania
  Transylvanian Hungarian Peoples Party
 • Democratic Alliance
  of Hungarians in Romania
  Democratic Alliance of Hungarians in Romania
 • Party of Hungarian Community
  Party of Hungarian Community
 • Hungarian Christian
  Democratic Alliance
  Hungarian Christian Democratic Alliance
 • Initiative der kulturellen
  Autonomie Schlesiens e.V. (IkAS)
  Initiative der kulturellen Autonomie Schlesiens e.V. (IkAS
 • Municipality of Budapest
 • Municipality of Gyergyó-
  szentmiklós
 • Municipality of Csíkszereda
 • Municipality of Sepsiszent-
  györgy
 • Municipality of Vác
 • Society for Hungarians of the Carpathian Basin
 • National Association of Szeklers from Bukovina
  logo bszosz
 • Society for Szeklerland
 • Municipality of Kézdivásárhely
 • Municipality of Farkaslaka
 • Municipality of Kerepes
 • Municipality of Törökbálint
 • Rákóczi Association
 • Municipality of
  Csíkpálfalva
 • Municipality of
  Eger


 • Municipality of
  Budapest, XV. kerület
 • Municipality of
  Hódmezõvásárhely
 • Municipality of
  Székelyderzs
 • Citizens' Initiative for a better Komárom
 • The Sepsireform Association
 • Municipality of
  Kápolnásfalu
 • Municipality of
  Szentegyháza
 • Municipality of
  Érd
 • The National Association of the Transylvanian circles
 • Municipality of
  Szentendre
 • Association for the Transylvanian Hungarians
 • Hungarian Civic Circle Civil Association
 • Civil Organizations Federation of Covasna County
 • Eudoxia 20 Foundation
 • Municipality of
  Mány
 • Municipality of
  Székesfehérvár
 • Municipality of
  Makfalva
 • Union of Transylvania family associations
 • Association of Transylvanian extended families
 • Hungarian Castle Foundation
 • Municipality of the XXII'nd District of Budapest - Budafok-Tétény
 • YOU ARE IMPORTANT!© Movement
 • Municipality of
  Zebegény
 • Municipality of
  Vargyas
 • Municipality of
  Devecser
 • Municipality of
  Uzon
 • Municipality of
  Békés
 • Sudetendeutsche Landsmannschaft
 • Municipality of
  Újkígyós
 • Municipality of
  Kaposvár
 • Municipality of
  Dévaványa
 • Municipality of
  Püspökladány
 • Hunnia Baráti Kör
 • Municipality of
  Nagykanizsa
 • Municipality of
  Dunaújváros
 • Municipality of
  Enying
 • Municipality of
  Kisláng
 • Municipality of
  Pusztaszabolcs
 • Municipality of Dunaszerdahely
 • Municipality of Újpest
 • Municipality of Dunakeszi
 • Municipality of Tata
 • Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
 • Magyarország Barátai Alapítvány
  logo mba
 • Municipality of Terézváros
  Municipality of Terézváros
Design & Development: Digital Studio